13 May 2015

Europakommisjonen la frem strategi for EUs digitale indre marked

Foto: Europakommisjonen

Foto: Europakommisjonen

6. mai presenterte visepresident Ansip og kommissær Oettinger Europakommisjonens strategi for å realisere et digitalt indre marked i EU.  Et slikt marked vil ifølge strategidokumentene kunne tilføye 415 milliarder euro ekstra årlig i økonomisk vekst. Oettinger uttalte at strategien vil gjøre europeisk næringsliv mer konkurransedyktige på den globale arenaen. Det har vært stor spenning knyttet til denne lanseringen – ingen andre saker har vært gjenstand for mer lobby-virksomhet i EUs historie, i følge EU-avisen Politico.

Strategien består av 16 tiltak fordelt i tre tematiske søyler:

  • Bedre tilgang for forbrukere og næringsliv til digitale varer og tjenester i Europa: Her forslås åtte tiltak. Man vil forenkle e-handel over grensene, styrke forbrukerrettighetene, fjerne grunnløs geografisk blokkering av nettsteder og bekjempe brudd på konkurransereglene på nettmarkedet. Man vi også forenkle administrative prosedyrer, gjennomgå satellitt- og kabeldirektivet, og opprette en moderne, europeisk opphavsrettslov.
  • Tilrettelegging for gode rammebetingelser og like konkurransevilkår slik at digitale nettverk og innovative tjenester kan vokse: Det forelås fem tiltak inngår i denne søylen. Man varsler gjennomgang av EUs telekommunikasjonsregelverk, det audiovisuelle rammeverket og digitale plattformer (søkemotorer, sosiale medier osv.). Man vil også arbeide for et felleseuropeisk personvernregelverk og samarbeide med industrien for å forbedre cybersikkerheten i EU-landene.
  • Maksimering av vekstpotensialet i den digitale økonomien: Her lanseres tre tiltak. Man vil foreslå et europeisk initiativ for fri flyt av data over landegrensene, definere prioriteringsområder for kvalitetsstandarder og samtrafikk, og man vil støtte opp under et inkluderende digitalt samfunn, blant annet gjennom å forbedre innbyggernes digitale ferdigheter og arbeide med eGovernment.

Du kan lese mer om de foreslåtte tiltakene i pressemeldingen fra 6. mai, og på Europakommisjonens hjemmeside. Strategien i sin helhet er tilgjengelig her. Se også omtale hos EUObserver og Euractiv. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har kommentert strategien på regjeringens hjemmesider.

Share