12 October 2015

EU lanserer handlingsplan for felles kapitalmarked

150218ec2-detail

Foto: Europakommisjonen

Jonathan Hill, EUs kommissær for økonomisk stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen, presenterte 30. september Europakommisjonens handlingsplan for et felles kapitalmarked. Hovedtanken bak den foreslåtte Capital Markets Union (CMU) er å skape et helhetlig marked for kapital og finansielle tjenester i EU, noe Juncker-kommisjonen anser som et viktig steg i satsningen på økt sysselsetting, vekst og investeringer i fremtiden.

Løpende tilgang på investeringskilder er identifisert som en fremtidig utfordring i Europa, da spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB-er), og oppstartsbedrifter. Europakommisjonens handlingsplan for kapitalmarkedsunionen handler om følgende:

  • Skape flere muligheter for investorer
  • Koble finansiering til realøkonomien
  • Fremme et sterkere og mer robust finanssystem
  • Tettere økonomisk integrasjon og økt konkurranse

Handlingsplanen er et konkret tiltak for å takle de finansielle utfordringene Europas bedrifter står overfor, gjennom å variere, diversifisere, mobilisere, og øke finansieringsmulighetene som er tilgjengelige. Europakommisjonen anser et større mangfold i finansieringskildene enn det som finnes i dag, som et svært viktig verktøy for vedvarende stabilitet i EUs indre marked.

Du kan lese mer om handlingsplanen for CMU ved å klikke her.

Share