8 June 2018

Europakommisjonen med historisk satsing på forskning og innovasjon

HorizonEurope

I det nye langtidsbudsjettet til EU 2021-2027 foreslår Europakommisjonen å bruke 100 milliarder euro til forskning og innovasjon. Hvis vedtatt blir det den største satsingen noensinne. 

Av de 100 milliardene er 97,6 øremerket Horisont Europa, EUs program for forskning og innovasjon, som dermed er verdens største fond av sitt slag med fordeling på tre pillarer:

  • åpen forskning (25,8 milliarder euro)
  • globale utfordringer og industriell konkurranseevne (52,7 milliarder euro)
  • åpen innovasjon (13,5 milliarder euro)

De resterende 3,5 milliardene går til InvestEU-fondet og Euratom-programmet. InvestEU er et fond til prosjekter for å øke investeringen i Europa. I Euroatom finansieres blant annet sikkerhetstrening rundt kjernekrafthåndtering.

Horisont Europa bygger videre på det nåværende rammeprogrammet Horisont 2020 og inneholder mange av de samme prioriteringene. Det er likevel en rekke nye elementer i forslaget:

European Innovation Council (EIC): Skal hjelpe utvalgte gründere og mindre bedrifter med gode innovasjonsideer som kan bli lønnsomme.

Nye oppdrag – “missions”: Europakommisjonen ønsker å fokusere mer på store samfunnsutfordringer som plastutslipp i hav og kreftforskning. Disse oppdragene skal løses med ny innovasjon og føre til verdiskapning.

Maksimere innovasjonspotensiale i Europa: EU skal hjelpe medlemsland med å få bedre utbytte av innovasjon. Dette skal gjøres blant annet ved nye insentiver i middeloverføringer fra EU til medlemsland.

Mer åpenhet: Forskning finansiert av EU skal være åpent tilgjengelig for allmennheten.

Nye europeiske partnerskap: Større vektlegging på finansiering av partnerskap mellom industri, sivilsamfunn og akademia på tvers av landegrenser.

Bakgrunn

Forslaget til nytt forsknings- og innovasjonsbudsjettet kommer som en oppfølging til EUs langtidsbudsjett. For perioden 2021-2027 ønsker EU å kutte landbruks- og regionstøtten og styrke satsingen på sikkerhetsamarbeid og forskning og innovasjon.

Forslaget til langtidsbudsjett skal diskuteres av Europaparlamentet og Rådet som vil komme med sine innspill og forslag til endringer. Det er et mål å vedta budsjettet før valget i Europaparlamentet i mai 2019.

Les pressemeldingen fra Europakommisjonen her.

Share