9 February 2015

Europakommisjonen ønsker tettere samarbeid med CPMR

CPMR_april2014_2Bedre koordinering og tettere samarbeid sto på agendaen da presidenten av Conference of Periphere and Maritime Regions (CPMR), Vasco Alves Cordeiro, møtte kommissærer fra Europakommisjonen i Brussel 3.-4. februar. Europakommisjonen ønsker å intensivere samarbeidet med CPMR, hvor også Rogaland fylkeskommune er medlem, innen områder som er viktige for både organisasjonen og EU. Man ønsker at CPMR skal fungere som brobygger mellom Europakommisjonen og regionene.

Kommissær Corina Crețu, med ansvar for EUs regionalpolitikk, understrekte viktigheten av samarbeid med CPMR knyttet til EUs finansielle instrumenter. Europeiske regioner har ikke nødvendigvis kompetanse og erfaring nok til å søke midler fra det europeiske fondet for strategiske investeringer, som er en del av Junckers investeringsplan. CMPR ønsker her å bidra med kompetanse, og å inngå et partnerskap med Europakommisjonen for å forenkle EUs samhørighetspolitikk. Øyregionenes rolle i samhørighetspolitikken ble også tatt opp.

Under møtet med Karmenu Vella, kommissær for EUs fiskeri- og maritime politikk, understrekte Cordeiro at CPMR ønsker å mobilisere til investeringer i maritim sektor i regionene gjennom det strategiske investeringsfondet, samtidig som man styrker den maritime dimensjonen i Junckers investeringsplan. Cordeiro fremmet også ønske om at man utvikler en helhetlig maritim industristrategi for Europa, hvor også utdanning, klima- og energipolitikk og skipsverftenes rolle inkluderes, og CPMR håper at at det maritime utdanningsprogrammet Vasco da Gama videreføres og utvides.

Cordeiro møtte også kommissær for forskning og innovasjon, Carlos Moedas. Under møtet ble marin og maritim forskning som en del av Junckers investeringsplan og strukturfondene diskutert, og Cordeiro fremhevet CPMR som et ideelt diskusjonsforum for regionale myndigheter knyttet til  implementeringen av de delene av Junckers investeringsplan som er relevante for CPMRs medlemmer.

CPMR har også utarbeidet en erklæring rettet mot EU-institusjonene, som er tilgjengelig her.

Share