30 September 2015

Europakommisjonen presenterte energiutlysninger i Brussel

Foto: Karoline Aursland, Trøndelags Europakontor.

Foto: Karoline Aursland, Trøndelags Europakontor.

Flere hundre deltakere fra forskningsmiljøer, offentlig sektor og næringsliv var til stede under Europakommisjonens informasjonsarrangement om energi- og energiutlysninger i Brussel 14.-15. september. Her presenterte Europakommisjonen Horisont 2020-arbeidsprogrammet for sikker, ren og effektiv energi for perioden 2016-2017, og deltakerne ble godt informert om energiforskning, trender og kommende utlysninger.

Innleggene under arrangementets første dag hadde et mer overordnet preg. Det ble fremhevet at forskning og innovasjon har en nøkkelrolle i byggingen av EUs energiunion og for at Europa skal kunne befeste sin lederstilling innen fornybar energi. Tilhørerne fikk også et innblikk i resultatene fra fjorårets energiutlysninger, en orientering om nasjonale kontaktpunkter med ansvar for energiområdet i Horisont 2020, og en innføring i regler og nyttig informasjon for deltakelse i forskningsprogrammet.

Arrangementets andre dag gikk nærmere inn på konkrete utlysninger, åpning av søknadsrunder, støttebeløp og søknadsfrister. Utlysningene rettet seg mot energieffektivisering, energi fra lavkarbonkilder, biodrivstoff, smarte byer og samfunn, fornybar energi, smartnett og energilagring. Informasjonsdagen ble etterfulgt av en mottakelse på Norges Hus i regi av ERRIN-nettverket, som presenterte energiprosjektverkstedet som finner sted i Brussel 24. november.

Du finner program og presentasjoner fra informasjonsdagen på denne siden. Europakommisjonen legger frem det endelige Horisont 2020-arbeidsprogrammet for energi i oktober, men et utkast er tilgjengelig her. På denne siden finner du et tilsvarende utkast for kommende Smart Cities-utlysninger i 2016-2017. Karoline Aursland ved Trøndelags Europakontor har skrevet en mer dyptgående artikkel om informasjonsdagen, som kan leses på kontorets hjemmeside.

Share