30 August 2019

Europakommisjonen satser på Nordic Edge

Join-us-at-Nordic-Edge-Expo

Europakommisjonen har støttet opp om Nordic Edge Expo (NEE) siden starten i 2015, og bidratt med innledning i åpningsplenaret, samt i fyrtårnsbyrelaterte deler av programmet. I årets NEE bringer Kommisjonen også med seg det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP SCC) med tilhørende action clusters, samt Smart Cities Information System (SCIS).

Europakommisjonen organiserer også en workshop om «city missions» i Horisont Europa, arvtakeren til Horisont 2020, sammen med oss på Stavangerregionens Europakontor. De deltar også i den internasjonale konferansen til det fem-årige fyrtårnsbyprosjektet Triangulum, som finner sted i Stavanger 23. september – dagen før Nordic Edge. Les mer om Triangulum konferansen og meld deg på her.

Nordic Edge Expo
Når Nordens største og viktigste møteplass for utvikling av bærekraftige og gode byer å bo og leve i, Nordic Edge Expo arrangeres for femte gang  24.-26. september i Stavanger, ventes over 5000 deltakere fra byer, næringsliv samt forskning og innovasjonsmiljøer. Nordic Edge’s oppdrag er å bygge et nordisk økosystem for smarte, bærekraftige og levelige samfunn med mennesket i fokus. Dette gjenspeiles i temaet for årets konferanse: Life Actually.

Keynote om fremtidens europeiske byer
Haitze Siemers, Head of Unit i Europakommisjonens generaldirektorat for energi skal holde innlegg under åpningsplenaret tirsdag 24. september. Innlegget “On a Mission for the European Cities of the Future – The Next Big Thing under Horizon Europe” vil belyse EUs planer for byer og samfunn i det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont Europa, med spesielt fokus på det mye omtalte «City Missions». Les mer her.

SrE arrangerer seminar om fyrtårnsbyer og City Missions med Europakommisjonen og Triangulum
Innlegget i åpningsplenaret følges opp med en to-delt parallellsesjon ettermiddagen tirsdag 24. september i regi av Europakommisjonen, EIP SCC, SCIS, Triangulum og Stavangerregionens Europakontor. Første del i regi av SrE og Triangulum presenterer EUs nye fyrtårnsbyer i tillegg til at de seks byene i Triangulum deler både utfordringer og beste praksis fra de siste fem årene som deltaker i EU-prosjektet. Del to vil ta opp tråden fra åpningsplenaret og diskutere hvilke elementer som bør inngå i bysatsningen i det nye Horisont Europa. En stor del av diskusjonen vil handle om hvordan best replikere og distribuere eksisterende løsninger og integrere de på en fornuftig måte. Ettermiddagssesjonen etterfølges av en nettverkscocktail i regi av Europakommisjonen. For mer informasjon og påmelding til arrangementet se her.

Det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn samles på Nordic Edge Expo
EIP SCC er et initiativ fra EU-kommisjonen med et mål om å samle byer og næringsliv ved små og mellomstore bedrifter og investorer, i tillegg til forskere og andre relevante parter for å stimulere til innovasjon på områder som brukerinvolvering, energieffektivitet, IKT-løsninger og mobilitet. Under årets Nordic Edge Expo vil EIP SCC samle alle sine Action Clusters til møter onsdag 25. september, og deler av disse møtene vil være åpne for publikum. Les mer om EIP SCC her.

Oppskalering og åpne data
Onsdag 25. september arrangerer i tillegg Europakommisjonens DGConnect i samarbeid med de europeiske nettverkene Open and Agile Smart Cities og EUROCITIES en parallellsesjon om digitalisering og implementering av datadrevne løsninger. Sesjonen vil presentere den nyeste beste-praksisen fra europeiske initiativer, og prosjekter som baner vei mot et europeisk digitalt indre marked for data og dataaktiverte urbane tjenester. Les mer her.

Share