22 January 2020

Konferanse om Europas nye klimalov

european_climate_law_0_0

European Green Deal, som ble presentert 11. desember, er EUs tverrsektorielle strategi for klimaet. En av de politiske tiltakene som skal gjennomføres er innføringen av en Europeisk klimalov. 

Europakommisjonen arrangerer i den forbindelse en konferanse i Brussel 28. februar som også kan følges via livestream. Formålet med konferansen er å tilby en åpen og offentlig aktørdebatt om den Europeiske klimaloven før den blir ferdigstilt og vedtatt.

Konferansen vil ledes av Executive Vice President Frans Timmermans og vil samle aktører innenfor finans, forskning og samfunn. Konferansens konklusjoner vil i etterkant bli tatt i betraktning av Europakommisjonen når de skal forme innholdet til den Europeiske klimaloven.

Klimaloven vil være en del av et overordnet lovverk som vil legge føringer på alle EUs politiske beslutninger og vedtak på klimaområdet. Den vil medføre endringer i EUs klimapolitikk og skal skape forutsigbarhet og stabilitet for investorer som ønsker å investere i grønn økonomi.

Følg arrangementet live på Europakommisjonens nettsider tirsdag 28. februar fra kl. 09.00. Les mer om arrangementet her.

Share