3 February 2020

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2020 er lansert

602x338_cmsv2_f7ad9c39-0c4a-569d-8a61-a6d21ac2430c-4326504

Foto: Vincent Kessler/Reuters

Den 29. januar vedtok Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2020, som beskriver hvilke initiativ som skal følge opp de politiske retningslinjene til Kommisjonspresident Ursula von der Leyen og de viktigste prioriteringene i 2020.

Arbeidsprogrammet
I sentrum av arbeidsprogrammet står de seks hovedambisjonene fra Von der Leyens  Europeiske agenda. Disse skal implementeres gjennom 43 konkrete initiativer. Programmet reflekterer også Rådets og Europaparlamentets hovedambisjoner.  Kommisjonen viser til at EU har en unik mulighet til å lede veien videre mot et rettferdig, klima-nøytralt og digitalt Europa i tråd med FNs bærekraftsmål. Arbeidsprogrammet definerer bl.a. initiativer som skal iverksettes i tråd med kommisjonens vekststrategi,  herunder “European Green Deal”, og det digitale skiftet gjennom “A Europe fit for the digital age”.

European Green Deal
I løpet av mars skal kommisjonen presentere en ny klimalov som skal lovfeste kommisjonens politikk om å bli et klimanøytralt kontinent innen 2050. En europeisk klimapakt skal etableres for å sammenfatte de forskjellige klimatiltakene og involvere regioner, lokalsamfunn, det sivile samfunn, skoler, industri og enkeltpersoner i det videre arbeidet. EU skal også lede internasjonale klimaforhandlinger i forkant av klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Videre skal kommisjonen komme med initiativer for å motvirke tap av biologisk mangfold og gjennom en “Farm To Fork” strategi skal det opprettes en støtteordning til bønder for at de skal kunne produsere mat som er rimelig, trygg og av høy kvalitet på en mer bærekraftig måte. 

A Europe fit for the Digital Age
Som en del av det digitale skiftet skal det etableres en ny europeisk datastrategi som skal beskrive hvordan EU på best mulig vis skal ta i bruk den enorme mengden av ikke-personlig informasjon i den digitale økonomien. Dette inkluderer også hvordan EU skal ta i bruk kunstig intelligens på en måte som respekterer europeiske verdier og rettigheter. Det skal etableres en ny industriell strategi for Europa, som har som mål å styrke unionens kapasiteter innenfor industri og innovasjon. En ny “Digital Services Act” skal opprettes for å styrke samt bidra til rettslig klarhet i det digitale indre marked, og retter seg spesielt mot mindre bedrifter. Det skal dermed bli lettere å forholde seg til EUs “level playing field”, like rettigheter og konkurransevilkår for alle EUs bedrifter, i det digitale indre marked.

Les mer om arbeidsprogrammet her og her.

Share