31 October 2017

Europakommisjonens prioriteringer for 2018 lansert

Juncker Arbeidsprogram

Presidenten i Europeakommisjonen, Jean-Claude Juncker, la frem det nye arbeidsprogrammet i Europaparlamentet. Foto: Europaparlamentet

24.oktober presenterte Juncker-kommisjonen sitt siste arbeidsprogram. Programmet legger grunnlaget for ny EU lovgivning neste år.

Arbeidsprogrammet består av 26 nye initiativ og følger opp Europakommisjonspresidenten, Jean-Claude Juncker, sin State of the Union-tale som ble holdt tidligere i år. Den viktigste enkeltsaken er hvordan EUs langtidsbudsjett skal se ut etter at Storbritannia går ut av EU.

Videre blir reglene på skatt av store multinasjonale selskaper strengere, og det tas sikte på å innføre strengere regler mot misinformasjon på sosiale medier, og det lanseres nye regler for å forsterke matsikkerheten i hele Europa.

 

Share