3 December 2015

EU med tiltakspakke mot terrorisme

spotlight_20150428_security-agenda

2. desember la Europakommisjonen frem en tiltakspakke for å bekjempe terrorisme. Denne inneholder forslag om et nytt direktiv som blant annet kriminaliserer terrorrelaterte aktiviteter, og en handlingsplan for å forebygge ulovlig handel av våpen og eksplosiver.

Forslagene inngår i planen for den europeiske sikkerhetsagendaen, som ble presentert i april 2015, men terrorhandlingene i Paris nylig, har ført til at EU ønsker å fremskynde prosessen.

Direktivet har som formål å kriminalisere:

  • All reising forbundet med terrorrelatert aktivitet
  • Finansiering, organisering eller tilrettelegging for terrorrelaterte reiser
  • Trening forbundet med terrorhandlinger
  • Finansiell støtte eller andre bidrag som kan relateres til terrorhandlinger eller terrororganisasjoner.

Nøkkelelementene i den foreslåtte handlingsplanen er:

  • Å begrense tilgangen til ulovlige skytevåpen og sprengstoff, gjennom opprettelsen av sammenhengende nasjonale kontaktpunkt for skytevåpen mellom medlemsstatene. Også mer bruk av EUROPOL
  • Å øke samarbeidet mellom politi og tollvesen på tvers av medlemslandene, samt bedre kontroll av yttergrensene.
  • Å forbedre innsamling og deling av operasjonell informasjon gjennom økt bruk av eksisterende verktøy, som Schengen Information System og Interpols iARMS
  • Sterkere samarbeid med land utenfor EU for å redusere illegal våpenvirksomhet

Les mer om Europakommisjonens forslag her.

Share