26 February 2019

Årskonferanse i JPI Urban Europe

Michael Chia

Foto: Michael Chia

Den 12. februar arrangerte JPI Urban Europe konferanse i Brussel med tittelen “Urban Transitioning: A Joint Adventure”.  Konferansen hadde over tre hundre deltakere og Stavangerregionens Europakontor (SrE) var medarrangør av en parallellsesjon som fokuserte på energipositive distrikt.

Konferansen bestod av tre plenar-sesjoner med påfølgende parallellsesjoner på ettermiddagen. Blant innlederne var representanter fra EU Kommisjonen, Regionskomitéen, Portugal, Romania, Tyskland, og Norge. Direktør for SrE, Heidi Kristina Jakobsen, modererte en sesjon om energipositive distrikter. Bygninger står for omtrent 40 prosent av verdens energiforbruk, og energipositive nabolag og distrikt er derfor en nøkkel til reduksjon av utslipp og for å nå EUs klimamål.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Hovedtema for konferansen var hvordan byer i større grad kan bidra til implementering av klimavennlige løsninger. Andre temaer som ble diskutert var fornybart landbruk, digitalisering og utforming av offentlige rom.

Finn program for konferansen her.

Finn presentasjoner og videoer fra konferansen her.

Om JPI Urban Europe

JPI Urban Europe ble dannet i 2010 for å finne løsningen på urbane utfordringer. Målet med JPI Urban Europe er å bli et ledende europeisk senter innenfor forskning og innovasjon på urbane løsninger, og de jobber opp mot offentlig sektor, sivile samfunn, næringsliv og forskningssektoren.

Les mer om JPI Urban Europe her.

Share