5 November 2015

Europakontoret medarrangør av Smart Cities-prosjektseminar

Georg Houben fra Europakommisjonen orienterer om EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn. Foto: Terje Gravdal.

Georg Houben fra Europakommisjonen orienterer om EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn. Foto: Terje Gravdal.

28. oktober var Stavangerregionens Europakontor medarrangør av et Smart Cities-prosjektutviklingsseminar i Brussel, sammen med ERRIN og regionene Eindhoven, Nordøst-Finland, Skåne og Sachsens EU-representasjon. Tematikken var Smart and Sustaiable Cities-utlysningene i Horisont 2020s nye arbeidsprogram, hvor deltakerne blant annet fikk en orientering om hva man bør og ikke bør gjøre i forbindelse med søknadsskrivingen. Rådgiver Mette Fossan-Bergem fra Rogaland fylkeskommune deltok også under seminaret.

I perioden 2016-2017 ser man en markant økning i utlysninger under Horisont 2020 knyttet til smart og bærekraftig byutvikling. Imidlertid er det også et stort antall søkere, og suksessraten i 2015 lå på kun 14,5 %. Fokuset på innovasjon er særlig høyt i Europakommisjonens nye arbeidsprogram, men løsningene må også være realistiske, overbevisende og replikerbare. Trening i å skrive gode søknader er derfor en fordel, dersom forslaget skal plukkes ut blant de få som får innvilget prosjektstøtte.

Tydelig kommunikasjon essensielt
Anna Casagrande fra Brussels nasjonale kontaktpunkt (NCP) informerte om viktigheten av allsidig kunnskap og tydelig kommunikasjon i søknadsskrivingen. Hun fortalte at enkelte feil særlig går igjen i søknadene: vanskelige, uinspirerende og uklare sammenhenger, for komplekst språk, utilstrekkelig informasjon, uklare nøkkelaspekter, mangel på rød tråd mellom seksjonene, forvirrende arbeidsplaner, og mangel på koblinger til EUs overordnede visjoner og mål i utlysningen. Hun anbefalte derfor å ta kontakt med NCPer som kan gi nyttige tips og innehar mer spesifikk kunnskap om søknadsskriving, slik at sluttproduktet blir så godt som mulig før det sendes inn til vurdering.

Programmet og presentasjonene under seminaret er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Final Agenda PDS SCC Oct 2015_21102015
Lessons learned from previous calls NCP Presentation of EIP
Presentation of Lighthouse calls
Project idea from North Sweden and Castilla y Leon
Utrecht presentation

Share