27 June 2016

SrE-direktøren innledet om EU-arbeidet i omstillingsprosessen på EØS-konferansen 2016

EØS-konferanseDirektøren i Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen, var blant innlederne på UDs årlige EØS-konferanse som gikk av stabelen i Oslo den 2. juni.

Tittelen på innlegget var “Stavangerregionen i omstilling – hvorfor Europa?” der Jakobsen fortalte hvordan og hvorfor regionen orienterer seg mot EU og Europa i omstillingsprosessen.

Europaminister Elisabeth Aspaker var vertskap for konferansen som hadde tittelen “Europa og Norden i omstilling”.I tillegg til Jakobsen, holdt også Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet og Jarle Hammerstad, næringspolitisk leder i Virke innledninger.

Presentasjonene ble etterfulgt av en paneldiskusjon mellom Aspaker og innlederne.
I debatten pekte Jakobsen særlig på behovet for kompetanseheving og kunnskap omkring EØS-avtalen som premiss for økt mobilisering omkring EU og EØS, og at dialogen på tvers av sektorer og styringsnivå er essensiell for effektiv politikkutforming.

Programmet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

EØS-konferansen 2016

 

 

 

Share