15 March 2023

Europakoordinator søkes (Brussel)

Arbeidsgiver: Stavangerregionens Europakontor

Stillingstittel: Europakoordinator

Søknadsfrist: 05.04.2023

Varighet: To år

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker motivert europakoordinator til kontoret i Brussel.

Om Stavangerregionens Europakontor

Kontoret ble etablert i 1993, som det første av nå seks norske regionskontor. SrE representerer interessene til 26 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia i Stavangerregionen.

Stavangerregionens Europakontor bidrar til regional vekst og utvikling i regionen gjennom tverssektorielle initiativ innenfor blant annet energi, smartby og helse. Horisont Europa er et sentralt verktøy i så måte.

Les mer om kontoret: www.stavangerregion.no

Kunne du tenke deg en spennende stilling i Brussel? Og har du følgende kvalifikasjoner og egenskaper?

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi, rettsvitenskap, journalistikk e.l.
 • 1-3 års relevant arbeidserfaring.
 • Evne til å analysere EU-initiativ med relevans for aktørene i regionen, og å presentere dette på en tilpasset måte.
 • Interesse for Stavangerregionen.
 • Erfaring med prosjektutvikling og evne til å tilrettelegge for samarbeid rundt regional vekst og utvikling.
 • Solid EU/EØS-kompetanse, og en god forståelse for hvordan dette påvirker norske aktører.
 • God kjennskap til kommunal sektor, næringsliv og forskningsmiljøer med interesse for samfunnsutvikling og innovasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT- og SoMe-kunnskaper.
 • Fleksibel innstilling og villighet til å ta på deg mange ulike oppgaver.
 • Motivasjon, personlig egnethet og tilpasningsdyktighet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsoppgaver

Det overordnede målet for Stavangerregionens Europakontor er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom å bruke mulighetene som finnes i EU og Europa. Med dette som utgangspunkt, innebærer stillingen som europakoordinator blant annet disse oppgavene:

 • Analyse av og informasjon om EU/EØS-initiativ med relevans for Stavangerregionens næringsliv, kunnskapsinstitusjoner samt offentlig forvaltning, gjennom artikler og nyhetsbrev.
 • Fremme bruk av EUs finansieringsprogrammer, initiere og bistå i prosjektutvikling og partnersøk – særlig innen kontorets strategiske satsingsområder, som er energi, smartby, helse, bærekraftig mat og maritim næring.
 • Representere og fremme regionens strategiske interesser overfor EU-institusjonene, norske og europeiske aktører, samt delta i profilerings- og nettverksarbeid.
 • Arrangere kompetansehevingstiltak som studiebesøk, kurs og seminarer for regionens aktører.
 • Svare på henvendelser fra medlemmene.
 • Ansvar for oppdatering og vedlikehold av SrEs hjemmesider (stavangerregion.no).
 • Diverse administrative oppgaver.

Hva kan vi tilby? 

Vi kan tilby en spennende stilling i Brussel med stor mulighet til nettverksbygging og kompetanseheving i rollen som representant for en dynamisk region med et sterkt internasjonalt fokus. Du kommer til å jobbe med mange engasjerte medlemmer/partnere og Rogalands Fylkeskommune som vår vertskapsorganisasjon. Kontorets ansatte jobber dessuten tett med aktører i vårt europeiske nettverk i Brussel.  

Høres dette interessant ut?

Da ser vi gjerne at du innen 5. april 2023 sender søknad og CV på norsk til direktør Runa Monstad: runa.monstad@stavangerregion.no.

Ta gjerne kontakt med Europarådgiver, Helga Aunemo, helga.aunemo@stavangerregion.no   eller Runa Monstad runa.monstad@stavangerregion.no. eller på tlf: +32 494 07 44 30 for mer informasjon om stillingen.

Stavangerregionens Europakontor har tilholdssted i Nordic House, sammen med en rekke andre nordiske og europeiske representasjonskontor.

Share