12 October 2016

Europaministeren skryter av Stavangerregionens Europakontor

Europaminister Elisabeth Vik Aspaker fotografert sammen med representanter for de norske regionkontorene i Brussel. Foto: Iselin Rønningsbakk, Trøndelags Europakontor.

Europaminister Elisabeth Vik Aspaker fotografert sammen med representanter for de norske regionkontorene i Brussel. Foto: Iselin Rønningsbakk, Trøndelags Europakontor.

Europaminister Aspaker løftet frem Stavangerregionens Europakontor som et særlig godt eksempel på hvordan regionkontorene kan mobilisere til deltakelse i EUs politikk og programmer, da hun åpnet de norske regionkontorenes medlemsseminar i forbindelse med Open Days 2016 som nå er omdøpt til European Week of Regions and Cities 2016.

Seminaret fant sted på Norway House den 10. oktober og hadde onkring 80 deltakere fra hele landet. Fra Stavangerregionen deltok representanter fra Rogaland fylkeskommune og Høgskolen Stord/Haugesund, samt varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli.

Positiv omtale av Europakontoret og Triangulum
I talen, berømmet Europaministeren de regionkontorene for deres bidrag med informasjon og kompetanse om EU og EØS, samt arbeidet for økt deltakelse i EUs programmer. Mobiliseringsarbeidet til Stavangerregionens Europakontor i forbindelse med Triangulum-prosjektet ble nevnt som et særlig godt eksempel på regionkontorenes viktige rolle. Aspaker refererte dessuten til innlegget SrE-direktør  Heidi Kristina Jakobsen holdt på Utenriksdepartementets årlige EØS-konferanse i juni, og sa hun var imponert over hvordan Stavangerregionen retter seg mot Europa i omstillingsarbeidet.

Europaminister Elisabeth Vik Aspaker orienterte videre om EU-aktuelle saker, og om regjeringens arbeid for å styrke det europapolitiske samarbeidet mellom norske aktører. Aspaker nevnte økonomi, migrasjon og særlig Brexit som viktige tema både for regjeringen og EU.

pal-morten-borgli

Varaordfører i Sandnes kommune, Pål Morten Borgli, deltok under European Week of Regions and Cities (EUWRC) i Brussel.  Foto: Daniel Jacobs.

Forskning, innovasjon og kretsløpsøkonomi
Europaministeren trakk også frem det nye kunnskapskontoret i Brussel, bestående av SIU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, som en viktig ny ressurs og nyttig kontaktpunkt mellom regionkontorene og forsknings- og kunnskapsaktører i Norge. Leder av Forskningsrådets Brusselkontor, Yngve Foss, orienterte nærmere om kunnskapskontorets arbeid og prioriteringer.

Regionalråden ved EU-delegasjonen, Eivind Lorentzen, presenterte EUs regionalpolitikk og utviklingen frem mot 2020. Deltakerne fikk deretter høre om Norge og EUs prioriteringer og innspill til Horisont 2020-arbeidsprogrammet for 2018-2020 fra seniorrådgiver i NFR, Tom-Espen Møller. EU-delegasjonens miljøråd Jonas Fjeldheim orienterte om EUs pågående arbeid med kretsløpsøkonomien, og hvordan dette vil påvirke Norge. Mulighetsrommet for norske aktører gjennom EØS-midlene, prosjekteksempler og de pågående forhandlingene om programområder med mottakerlandene ble også presentert av Aleksandra Petie Einen fra EFTAs Financial Mechanism Office.

Les mer om regionkontorenes medlemsseminar her, og hos Sørlandets Europakontor.

Seminarprogrammet er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

program-regionors-medlemsseminar-ewrc-10-10-2016

Share