27 February 2017

Europaparlamentet godkjente CETA-avtalen

Med 408 stemmer for og 258 stemmer mot ble handelsavtalen CETA vedtatt i Europaparlamentet under plenumssesjonen 13.-16. februar. Foto: Europaparlamentet.

Med 408 stemmer for og 258 stemmer mot ble handelsavtalen CETA vedtatt i Europaparlamentet under plenumssesjonen 13.-16. februar. Foto: Europaparlamentet.

Under plenumssesjonen i Strasbourg 13.-16. februar stemte Europaparlamentet for CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), EUs nye handelsavtale med Canada. Avtalen ble vedtatt med god margin, med 408 stemmer for og 254 stemmer mot. Høyresiden og de liberale stemte for, sosialdemokratene var splittet, mens motstanden var størst i partigruppene til sosialistene og de grønne, som har varslet at de vil fortsette kampen mot avtalen på nasjonalt nivå.

CETA-avtalen regulerer handelen mellom Canada og EU, og vil blant annet medføre at nesten all toll mellom EU og Canada avskaffes, med unntak for landbruksprodukter. Avtalen åpner også opp for at canadiske og europeiske selskaper kan konkurrere om offentlige kontrakter i henholdsvis EU og Canada. Man anslår at avtalen vil øke handelen mellom EU og Canada med 20%, eller 12 milliarder euro, i året. Kritikere hevder på sin side at avtalen vil gi private selskaper beskyttelse mot offentlig regulering.

Avtalen sendes nå over til EUs medlemsland for ratifisering, og det er forventet at avtalen vil kunne tre formelt i kraft 1. april. Per 27. februar er Latvia det eneste EU-landet som har ratifisert avtalen.

Samtidig som Europaparlamentet stemte for CETA, vedtok man også en separat partnerskapsavtale med Canada om samarbeid rundt på klima og miljø, energi, terrorbekjempelse og internasjonalt samarbeid.

Les mer om CETA-avtalen hos Europaparlamentet. Se også omtale hos Norges EU-delegasjon.

Share