30 January 2015

Europaparlamentet ønsker tettere energisamarbeid mellom Norge og EU

karsto_fly1_printI desember presenterte Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomité (ITRE-komiteen) et rapportutkast knyttet til energisikkerhet. Utkastet er et svar til Europakommisjonens melding fra mai 2014 om en europeisk energisikkerhetsstrategi.

Komiteen ønsker energisikkerhetsstrategien velkommen, og presenterer en rekke anbefalinger knyttet til planene om en energiunion, produksjon av egne energiressurser og til arbeidet med et integrert energimarked. Komiteen anbefaler også diversifisering av eksterne gassleverandører. Eksempelvis anser man ikke lenger Russland for å være en pålitelig partner, og anklager landet for å bruke naturgass som politisk brekkstang og for å ignorere EU-lovgivning i WTO.

Komiteen ønsker derfor at EU fokuserer på å ekspandere gassinfrastrukturen med Norge, de sørlige Middelhavslandene og gjennom den kommende Sørlige Gasskorridoren som vil strekke seg til det Kaspiske Hav. Parallelt med at EU ønsker å redusere sitt gassforbruk betyr dette altså at man så langt det er mulig, reduserer importen av russisk gass til fordel for gass fra norsk sokkel. Erling Kvadsheim i Norsk Olje og Gass ønsket rapportutkastet velkommen, og i et intervju med Dagens Næringsliv karakteriserte han det som en julegave til norske politikere. Dette sender ut viktige signaler til investorer om at EU også i fremtiden ønsker å importere gass fra Norge, mener han.

ITRE-komiteens rapport skal ut på høring i til andre komiteer i Europaparlamentet, før det etter planen skal stemmes over det endelige rapportforslaget i plenum 1. mai. Kvadsheim regner det som sannsynlig at rapporten blir vedtatt.

Komitérapporten finner du her.

Share