7 February 2018

Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

1022097482_7180c6abce_o.jpg

Foto: Andreas Klinke Johannsen/Flickr

6. februar vedtok Europaparlamentet reform av EUs klimakvotesystem – som gjennom EØS-avtalen også omfatter Norge. Etter 2020 vil klimakvotene reduseres og prisen på klimagassutslipp gå opp. Reformen er et viktig steg for å nå EUs mål om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030.

I perioden 2021-2030 skal kvotetaket senkes med 2,2 prosent hvert år. I tillegg kan land velge å slette overflødige kvoter nasjonalt. Disse tiltakene vil øke prisen på utslipp av klimagasser – målet er å gjøre det mer gunstig for grønn omstilling i Europa.

Kvotesystemet omfatter om lag halvparten av EU-lands klimagassutslipp, og er et sentralt verktøy i EUs klimastrategi og i arbeidet mot Paris-avtalen. Hvert land må også binde seg til egne utslippskutt og rapportere til EU frem mot 2030.

Forslaget ble vedtatt med 535 stemmer for, 104 mot og 39 avstående under stemmeavgivningen i Europaparlamentet. Neste steg er at Rådet for den europeiske union sier seg enig i vedtaket før reformen eventuelt blir satt ut i praksis.

Share