14 August 2017

Europarådgiver søkes

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker Europarådgiver til kontoret i Brussel.

Om Stavangerregionens Europakontor
Kontoret ble etablert i 1993, som det første av nå seks norske regionkontor. SrE representerer interessene til 30 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia i Stavangerregionen.

Stavangerregionens Europakontor bidrar til regional vekst og utvikling i regionen gjennom tverssektorielle satsninger innenfor smartby og helse og med Horisont 2020 som sentralt verktøy. Eksempelvis står SrE bak Stavangers deltakelse i Triangulum-prosjektet, og er blant initiativtakerne til  Nordic Edge Expo.

Les mer om kontoret, om strategi og handlingsplan på:  www.stavangerregion.no

Hvem ser vi etter?
Som representant for Stavangerregionen i Brussel har du solid EU/EØS-kompetanse, og er interessert i samfunnsutvikling og innovasjon.  Du er kjent med (fylkes)kommunal sektor, næringsliv og forskningsmiljøer og kan legge til rette for samarbeid omkring regional vekst og utvikling.

Du evner å analysere EU-initiativ med relevans for aktørene i regionen og presenterer EU/EØS stoff på en tilpasset måte. Videre må du være interessert i Stavangerregionen og gjerne ha erfaring med prosjektutvikling.

Du må ha høyere utdannelse og helst internasjonal erfaring. Du må være en dyktig kommunikator både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, samt gjerne kunne grunnleggende fransk. Gode IT-kunnskaper er en fordel. Relevant erfaring, motivasjon og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsoppgaver
Den overordnede målsetningen for Stavangerregionens Europakontor er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom å bruke mulighetene i EU og Europa. Med dette som utgangspunkt, innebærer stillingen som Europarådgiver blant annet disse oppgavene:

  • Analyse av og informasjon om EU/EØS-initiativ med relevans for regionens næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt (fylkes)kommunal forvaltning gjennom foredrag, artikler og nyhetsbrev
  • Representere og fremme regionens strategiske interesser overfor EU-institusjonene, norske og europeiske aktører, samt delta i profilerings- og nettverksarbeid
  • Fremme bruk av EUs finansieringsprogrammer, initiere og bistå i prosjektutvikling og  partnersøk særlig innen kontorets strategiske satsninger; smartby og helse
  • Arrangere kompetansehevingstiltak som studiebesøk, kurs og seminarer for regionens aktører
  • Vedlikeholde og utvikle kontorets hjemmeside www.stavangerregion.no

Hva kan vi tilby? 
Vi kan tilby en spennende stilling i Brussel med stor mulighet til nettverksbygging og kompetanseheving i rollen som representant for en dynamisk region med et sterkt internasjonalt fokus. Du kommer til å jobbe med et engasjert partnerskap og et sekretariat som fungerer smidig som en kobling mellom Europakontoret og partnerne. Du vil få et positivt arbeidsklima og konkurransedyktige betingelser. Europarådgiveren kan til en viss grad selv forme stillingens innhold.

Høres dette interessant ut?
Send søknad og CV innen 5. september til hkj@stavangerregion.no .
Ta gjerne kontakt med nåværende Europarådgiver Terje Gravdal på telefon  +32 476 944 467 eller epost  terje.gravdal@stavangerregion.no dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.

Om arbeidsgiver:
Stavangerregionens Europakontor (SrE) er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland. 
Kontoret har i dag følgende eierne:

Kommunene Bokn, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sirdal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Utsira.

Rogaland fylkeskommune
Stavanger Universitetssykehus
Universitetet i Stavanger
Høgskolen på Vestlandet
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Lyse Energi AS
Stavangerregionen Havn IKS
Nordic Edge AS 

Share