21 May 2014

Europarådgiver søkes

05-03-07_Illus_015

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker Europarådgiver til kontoret i Brussel. Kontoret ble etablert for 19 år siden, som det første av seks norske regionkontor.

Hvem ser vi etter?
Som representant for Stavangerregionen i Brussel, har du solid politikkforståelse og god kunnskap om EU/EØS. Du er kjent med (fylkes)kommunal sektor, næringsliv og forskningsmiljøer og kan legge til rette for samarbeid omkring regional vekst og utvikling.

Du har erfaring med prosjektutvikling og internasjonalt arbeid, og er interessert i Stavangerregionen. Du har evnen til å tenke strategisk, og til å analysere EU-initiativ med relevans for aktørene i regionen. Du presenterer EU/EØS stoff for Stavangerregionens aktører på en tilpasset måte, og du holder foredrag og skriver nyhetsartikler som kobler Brussel med vår region.

Du må ha høyere utdannelse, kommunisere utmerket skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, samt gjerne kunne grunnleggende fransk. Gode IT-kunnskaper er en fordel. Motivasjon og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsoppgaver
Den overordnede målsetningen for Stavangerregionens Europakontor er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom å bruke mulighetene i EU og Europa. Med dette som utgangspunkt, innebærer stillingen som Europarådgiver blant annet disse oppgavene:

–          Analyse av og informasjon om EU/EØS initiativ med relevans for regionens næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt (fylkes)kommunale   forvaltning gjennom foredrag, artikler og nyhetsbrev

–          Representere og fremme regionens strategiske interesser overfor EU-institusjonene, norske og europeiske aktører, delta i profilerings- og nettverksarbeid.

–          Aktiv bruk av EUs finansieringsprogrammer, initiere og bistå i prosjektutvikling og partnersøk

–          Arrangere kompetansehevingstiltak som studiebesøk, kurser og seminarer for regionens aktører

–          Vedlikeholde og utvikle hjemmesidene www.stavangerregion.no

Hva kan vi tilby?
Vi kan tilby en spennende stilling i Brussel med stor mulighet til nettverksbygging i rollen som representant for en dynamisk region med et sterkt internasjonalt fokus. Du kommer til å jobbe med et engasjert partnerskap og et sekretariat som fungerer smidig som en kobling mellom Brusselkontoret og partnerne. Du vil få et positivt arbeidsklima og konkurransedyktige betingelser. Europarådgiveren kan til en viss grad selv forme stillingens innhold.

Høres dette interessant ut?
Da ser vi gjerne at du innen 22. mai sender søknad og CV på norsk til hkj@stavangerregion.no
Ta gjerne kontakt med Stavangerregionens Europakontor for mer informasjon: hkj@stavangerregion.no tel: +32 479 66 4113

 

Greater Stavanger ivaretar den daglige ledelse og kontoret rapporterer til et styre bestående av medlemmer fra offentlige myndigheter, næringsliv og FoU: Universitet i Stavanger, Høgskolen Stord-Haugesund, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Lyse Energi, Stavangerregionens Havn IKS, Rogaland fylkeskommune, kommunene Bokn, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sirdal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal og Time, Utsira.

Share