28 February 2022

European Chips Act er lansert


Med over 100 millioner NOK planlagt tilgjengelig er dette Kommisjonens største subsidieprogram noensinne for en enkelt industri.

Den 8. februar presenterte Kommisjonen European Chips Act: Et forslag til en pakke med et overordnet mål om å øke europeisk innovasjons- og produksjonskapasitet av halvledere. Tilgang til halvledere er avgjørende for å nå European Green Deals ambisjoner om en sammenkoblet digital og grønn omstilling.

Styrking av Europas teknologiske lederskap

«Med European Chips Act vil EU adressere halvledermangel og styrke Europas teknologiske lederskap», uttalte Kommisjonen da pakken ble sluppet.

Omtrent 50% av verdens totale halvledere, og opptil 95% av de mest avanserte brikkene kommer per nå fra Taiwan – et område som er under konstant invasjonstrussel fra Folkerepublikken Kina. Dette er en sårbarhet i leverandørkjeden til en vare Europas industri er svært avhengig av.

Kommisjonen oppmuntrer nå EUs medlemsland til en tung og målrettet intervensjon innen en spesifikk sektor. Dette viser en helt ny type ambisjon om «strategisk autonomi», påpeker det svenske forskningsinstituttet RISE.

For å lykkes med strategien kommer flere nye initiativer:

  1. Chips for Europe Initiative skal skape en chip-sektor fra forskning til produksjon og leverandørkjede ( 11 milliarder – Chips Joint Undertaking)
  2. Chips Fund skal gi tilgang til finansiering for oppstartsbedrifter for å hjelpe dem å modne sin teknologi og tiltrekke seg investorer ( 2 milliarder – statskapital)
  3. Et nytt rammeverk skal sikre forsyningssikkerheten
  4. En ny koordineringsmekanisme skal overvåke tilgangen på chips, estimere etterspørselen og forutse fremtidig mangel

I tillegg skal private investeringer stå for 5 milliarder til satsningen, og 125 milliarder i allerede eksisterende rammeprogram skal dedikeres. Nasjonal finansiering (inkludert IPEC) skal stå for 12,5 milliarder. Dette betyr at medlemsstatene forventes å gi midler til industriell forskning og innovasjon gjennom blant annet IPEC (Important Projects of Common European Interest).

Det kommer også frem i anbefalingen at en europeisk ekspertgruppe for halvledere skal fungere som en plattform for samarbeid mellom medlemslandene.

Krever massiv infrastruktur

European Chipas Act er utvilsomt EUs mest ambisiøse industriplan for å styrke sin økonomiske posisjon i forhold til Kina og USA. Men for å lykkes med sine målsetninger må investeringsplanene tiltrekke seg etableringer fra internasjonale aktører, og Europa har ikke enda klart å sikre seg en såkalt “mega fab”. Pengestøtte fra USA kan lett overgå Europa, og kan sette kjepper i hjulene for å sikre produksjon av avanserte halvledere i Europa. Les mer om dette her.

Budsjettkutt i programmene

Dette er på mange måter et kontroversielt forslag, som setter lys på hvilken industripolitikk EU kan bedrive. Kommisjonens forslag skal nå behandles av medlemslandene i det Europeiske rådet og Europaparlamentet.

Det er nå viktig at aktører tidlig posisjonerer seg til de kommende innovasjon- og forskningsinvesteringene for halvledere.

Chips Act og bevilgningene den medfører, vil bety endringer i finansieringsprogrammene innen digital industri: Både Digital Europe, og klyngene 3,4 og 5 under Horisont Europa vil kunne se budsjettreduksjoner og -endringer grunnet implementeringen av Chips Act.

Les mer:

https://www.ri.se/sites/default/files/2022-02/Rapport%20RISE%20European%20Chips%20Act.pdf

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en

Europe has a chips plan — here are 6 things that could kill it – POLITICO

ShareAuthor

Malin Henden