3 February 2020

European Green Deal – ønsker å opprette investeringsfond på minst én trillion euro

green

Foto: Schuman Associates

Von der Leyen-kommisjonens European Green Deal er EUs klimavennlige vekststrategi og inneholder ambisiøse planer. Kommisjonens finansieringsplan skal sørge for opprettelsen av et fond med investeringskapital på minst én trillion euro.  

The European Green Deal Investment Plan
For å levere på lovnadene i European Green Deal, hvor målet bl.a. er å oppnå en klimanøytral  europeisk økonomi innen 2050, må det investeres massivt i teknologi knyttet til ren energi. Bare å redusere globale klimagasser med 40% innen 2030 vil koste 260 mrd. euro per år, i følge EU kommisjonens egne utregninger. Halvparten av denne finansieringen skal komme fra EUs budsjett. Løsningene skal utvikles med finansiering fra EUs programmer, f.eks landbruksfondet, det regionale utviklingsfondet, samhørighetsfondet, Horisont Europa og EUs program for miljø og klima LIFE.

Just Transition Mechanism
Som en del av Green Deal er det blitt etablert en Just Transition Mechanism som skal  støtte (kull-) regioner og samfunn som i større grad vil ha negative økonomiske konsekvenser som følge av det grønne skiftet. Mekanismen vil bli basert på tre pillarer:

  • Just Transition Fund
  • InvestEU 
  • Lån fra den europeiske investeringsbanken (EIB), støttet gjennom EU-budsjettet 

Det forventes at disse instrumentene skal oppnå privat- og offentlig finansiering på 100 mrd. euro. Disse pengene skal bl.a. bli brukt til å omskolere arbeidere for fremtidens jobber, gi støtte til bedrifter slik at de kan skape nye arbeidsplasser samt investering i ren energi og oppgradering av private boliger. Det vil bli utfordrende tider for kullkraftindustrien i EU. Kullkraft står i dag for 1/4 av EUs energiproduksjon og sysselsetter 238.000 europeere. 

Les mer på Europakommisjonens nettsider.

Share