30 September 2013

Europeisk bedriftsnettverk gir muligheter

network

Handler din bedrift med Europa? Ønsker dere å utforske mulighetene utenfor egne landegrenser? Europe Enterprise Network støtter din bedrift i Europa!

Gjennom et nettverk bestående av nærmere 600 støtteorganisasjoner for næringslivet, i mer enn 50 land, hjelper Enterprise Europe Network (EEN) små- og mellomstore bedrifter i de europeiske markedene.

EEN tilbyr tjenester som:

  • Partnersøk til kommersielt samarbeid, teknologioverføring og EU-prosjekt
  • Bedriftsmøter og bedriftsbesøk i Europa
  • Matchmaking
  • Nettverk
  • Rådgivning om EU-program/delfinansiering fra EU for SMBer
  • Rådgivning om aktuelt EU-regelverk
  • Rådgivning om produktmerking, IPR og andre handelstekniske aspekt

EENs tjenester er gratis.

De norske EEN-rådgiverne er tilknyttet Innovasjon Norge, Nofima, IRIS og Norut, og har kontorplasser i alle landsdeler.

Mer informasjon om det norske EEN-teamet og tjenester her (bedrift i EU).

Enterprise Europe Network (EEN) er et felles rådgivingsnettverk for næringslivet og verdens største nettverk av bedriftsrådgivere. Nettverket består av ca. 3000 rådgivere i over 40 land. Nettverkets tjenester omfatter partnersøk og bedriftssamarbeid (både innenfor teknologi og marked), råd og veiledning om europeisk regelverk, markedsadgang, bedrifters tilgang på prosjektfinansiering innenfor EUs programmer og en rekke andre emner.

Share