23 February 2018

Europeisk innovasjonshovedstad 2018 – åpent for søknader

screen-shot-2016-01-07-at-9-17-43-am1

Europakommisjonen har utlyst konkurransen om å bli europeisk innovasjonshovedstad 2018. Søknadsfristen er 21. juni og premien er 1 million euro

I fjor vant Paris den gjeve prisen på 1 million euro, Tel Aviv og Tallinn ble nummer to og tre, og fikk 100 000 euro hver. Stavanger var også blant fjorårets søkere. Stavanger vant ikke, men ble sammen med Torino og Eindhoven invitert med i en europeisk innovasjonsstudie i regi av College of Europe og tankesmien Lisbon Coucil . Les mer om studien her.

Søkerbyer blir målt på fire områder:

  • Eksperimentere med innovative konsepter, prosesser, verktøy og styringsmodeller for testing av innovasjon.
  • Engasjere innbyggere i innovasjonsprosesser og forsikre at ideene deres tas opp.
  • Ekspandere byens attraktivitet for å være en rollemodell for andre byer.
  • Myndiggjøre det lokale økosystemet gjennom implementering av innovative praksiser.

Frist for å søke er 21. juni 2018. les mer om utlysningen her.

Share