19 April 2017

Europeisk innovasjonsuke i Slovakia

28.-30. juni arrangeres Week of Innovative Regions in Europe 2017 (WIRE 2017), i regi av Europakommisjonen. WIRE 2017 er den åttende innovasjonsuken i rekken, og avholdes i år i den slovakiske byen Košice. Hovedtema under årets arrangement er hvordan forskning og innovasjon kan skape positive sosiale og økonomiske virkninger i europeiske regioner. Man vil særlig vektlegge fire temaer:

  • Digital innovasjon for vekst og sysselsetting
  • Samfunnspåvirkning og regional utvikling med fokus på sosialt ansvar
  • Kreativ innovasjon
  • Politikk og finansiering

Program og påmeldingsinformasjon finner du her.

Share