10 September 2012

Europeisk konkurranse skaper bedre nasjonale søknader

 

Om vi skal vinne flere nasjonale konkurranser om prosjekter og forskningssentra så må vi ut og trene i Europa.

Når Rosenborg spilte Champions League hvert år var de uslålige i Tippeligaen. Mens spillerne deres fikk brynet seg med Milan og Real Madrid fikk Vikingspillerne spille treningskamper mot Vidar og SIF – forskjellen mellom Rosenborg og de andre økte hele tiden. Innenfor forskning gjelder det samme. Aktører som vinner fram i kampen om internasjonale forskningsmidler – ser også ut til å vinne frem på den nasjonale arenaen. På slutten av 90-tallet var Rogalandforskning en sterk aktør i EUs forskningsprogrammer. De lærte seg knepene, fant bra partnere og skrev vinnende søknader.

Da olje og gassforskningen ble tatt ut av EU-forskningen i 2002 ble denne kompetansen lagt til side og fokus rettet mot andre og mer lønnsomme markeder. Fra 2002-2007 var interessen for EU-forskning lav i hele kunnskapsektoren i Rogaland. Dette har svekket vår internasjonale standing og indirekte svekket våre nasjonale søknader. I 2007 opprettet derfor UIS, IRIS, HSH og SUS et egen fagenhet som skal stimulere og hjepe frem EU-søknader.

De har lykkes med å øke interessen og kunnskape for å delta, antall søknader fra regionen har økt og etterhvert har vi også vunnet frem i den stenhåde konkurransen. EUs forskningsprogrammer øker kraftig og kommer til å gi oss stadig flere muligheter. Det årlige forskningsbudsjettet var i 2000 4 milliarder € og kommer til være over 10milliarder € i 2013 – noe som gir nye muligheter for små institutter og universiteter. Deltagelse i forskningsprogrammene til EU bidrar til følgende:

a) Vi får økt finansiering til kunnskapssektoren og indirekte til næringslivet som ofte dras med i prosjekter

b) Nødvendige penger til et universitet i vekst. Om UIS får 5 millioner kroner i EU-støtte så løser dette ut 10 millioner ekstra kroner fra norske myndigheter 2 år etterpå.

c) Høyere internasjonal standing for individuelle forskere og UIS gjennom nye nettverk

d) Høyere kompetense innenfor søknadsskrivning, som sterker vår stilling i nasjonale prosjekt i konkurranse med bergenser, nordlendiger og trøndere. Å skrive bra søknader er en undervurdert kunnskap både i næringslivet, kunnskapssektoren og i det offentlige. For en liten region er det derfor viktig at vi samler alle de beste vi har til å arbeide med strategisk viktige søknader.

Share