21 September 2012

Europeisk motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis

??????????

Miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslo onsdag 19. september å innføre et moratorium (fullstendig forbud) mot utvinning av olje- og gass i Arktis.

Med ulykker som Deepwater Horizon friskt i minne, lanserte Europakommisjonen i fjor høst forslag om nytt, felles regelverk for offshore sikkerhet i EU. Forslaget innebærer minimumsstandarder innen miljø, helse og sikkerhet for alle medlemslandene.

Forslaget om et felles regelverk har møtt motstand, ikke minst fra næringen selv. Det har blant annet blitt hevdet at initiativet vil føre til mer administrasjon og byråkrati. Miljøorganisasjonen Bellona, på den annen side, jubler, og ønsker velkommen tydeligere ansvarsplassering og en egen overvåkningsmyndighet. Til tross for at Norge i utgangspunktet allerede opererer med høye sikkerhetsstandarder i offshorenæringen, er dette politisk sensitivt. Både Støre og Borten Moe har uttalt at de ikke ønsker regelverket inkludert i EØS-avtalen.

Da forslaget ble behandlet i Europaparlamentets miljøkomité tidligere i uken, stemte altså et flertall for å innføre et totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis. Selv om man fra norsk side skulle lykkes i å holde forslaget utenfor EØS-avtalen, vil det få ringvirkninger for norske interesser dersom EU bestemmer seg for at Nordområdene er for sårbare for offshore-aktivitet.

Ingenting er imidlertid avgjort med denne avstemningen. Som blant annet Dagens næringsliv påpeker, tyder mye på at parlamentet i plenum og Rådet vil komme til å stemme annerledes.  Uansett utfall, illustrerer saken hvilken økt makt Europaparlamentet har fått som politisk agendasetter.

Share