1 September 2021

Europeisk plattform for voksenopplæring nå tilgjengelig på norsk

Illustrasjon: EPALE/EU-kommisjonen

Den europeiske plattformen for internasjonalisering i voksenopplæringen, EPALE, er nå tilgjengelig i norsk versjon. Plattformen skal gjøre det lettere for europeiske aktører å samarbeide på tvers av landegrensene.

EPALE står for “Electronic Platform for Adult Learning in Europe” og er et initiativ fra EU-Kommisjonen lansert i 2015. Formålet er å bidra til bedre muligheter for voksnes læringen, gjennom økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av europeiske landegrenser.

Siden starten i 2015 har EPALE stadig vokst i omfang, og i dag er det om lag 100.000 registrerte brukere av plattformen. Det er Erasmus+-programmet som administrerer EPALE, og det er også under dette programmet at finansieringen kommer.

I Norge er det det nylig opprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer deltakelsen i EPALE. Når plattformen nå blir tilgjengelig på norsk, er det ventet at plattformen vil bli mer tilgjengelig for det norske markedet og at bruken av og kjennskapen til EPALE vil øke.

Møt europeiske kolleger og delta i internasjonal faglig dialog 
PÅ EPALE kan du møte andre som jobber innenfor ditt fagområde i Europa gjennom å delta på webinarer og konferanser eller melde deg inn i praksisfellesskap for ditt fagområde. Du kan også delta i fagdebatter rundt ulike tema, eller ta direkte kontakt med andre brukere.

Plattformen er også godt egnet til å skape synlighet for det arbeidet som gjøres i din organisasjon i Norge, Norden og Europa. Du kan publisere nyhetssaker og blogger, dele læringsressurser og annonsere arrangementer. I tillegg kan du følge med på utviklingen innen politikkutforming og forskning på feltet voksnes læring i Europa.

Egen funksjon for partnersøk og prosjektsamarbeid
EPALE har en egen søkefunksjon der du kan finne partnere til ditt prosjekt, eller lete etter andre prosjekt som du kan søke deg inn i. Ulike tilskuddsprogram, slik som EØS-ordningen, NordPlus og Erasmus+, gir sektoren mulighet til å søke om midler til mobilitetssamarbeid og prosjektsamarbeid i Norden og Europa.

Budsjettet til Erasmus+ er nesten fordoblet i perioden 2021–2027, og på EPALE kan du lese om hvilke tilskuddsprogram som finnes og hvilke prosjektmidler du kan søke på. Du også dele dine egne prosjektresultater.

EPALE skal også drive kompetanseutvikling for lærere og undervisere, gjennom blant annet MOOCsåpne digitale læringsressurser og andre kilder.

Vil du vite mer om voksenopplæring?
Dersom du er interessert i mulighetene som finnes innen voksenopplæring i Norge og Europa, finner du flere nyttige lenker nedenfor. Det finnes en rekke ressurser som står klare til å hjelpe, enten du er privatperson, eller du representerer for eksempel en utdanningsinstitusjon eller kommune.

Share