20 May 2013

Europeiske energieksperter til Stavangerregionen i juni

800px-Stvng-air_None

10 junior energieksperter fra Europakommisjonen besøker Stavangerregionen 13-14. juni.

Den 13-14. juni arrangerer Stavangerregionens Europakontor (SrE) delegasjonsbesøk til Stavanger for unge energieksperter fra Europakommisjonen. Statoil bidrar også med finansiering av det populære arrangementet. Greater Stavanger spiller en sentral rolle i tilretteleggingen i tett samarbeid med øvrige partnere i SrE.

Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion både for juniorekspertene og andre ansatte i DG Energy. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå som er nyttig for regionens aktører å ta del i.

Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger kommune og styreleder for SrE, vil ønske juniorekspertene velkommen. Tradisjonen tro, legges en betydelig del av sommerprogrammet til Haugalandet, der juniorekspertene får blant annet besøke Hydro, Gassco og METsenteret samt møte representanter fra Haugaland vekst og høyskolen Stord-Haugesund. I Stavanger skal juniorekspertene besøke Statoil, Lyse Energi AS og Stavanger kommune.

Det vil bli også arrangeres en nettverksmiddag der juniorekspertene får møte unge som arbeider innen energisektoren i Stavangerregionen. Den europeiske arbeidsformidlingstjenesten EURES vil også være til stede, slik at det blir mulig å stille konkrete spørsmål om hvilke muligheter som fins i energiarbeidsregionen Stavangerregionen.

Share