28 January 2022

Europeiske verdier skal styre det digitale tiåret

Økt digitalisering kan også bety økte forskjeller. Med en ny erklæring lover Kommisjonen nå like digitale rettigheter for alle.

«Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta aktivt i det stadig mer digitaliserte samfunnet».

Dette sa Margrethe Vestager, som er ledende visepresident for Et Europa som er klar for den digitale tidsalder i Kommisjonen, i forbindelse med lanseringen av Erklæringen for digitale rettigheter og prinsipp for det digitale tiår.

Erklæringen skal bygge opp under målsettingene for digitalisering som Kommisjonen har satt seg for 2030.

Det er Kommisjonen som står bak erklæringen, men Parlamentet og Rådet er invitert til å uttrykke sin støtte ved å signere den.

Europeiske verdier i bunn
Erklæringen skal sikre en digital utvikling som er i tråd med grunnleggende europeiske verdier, og er en del av en større pakke lovforslag og andre initiativ som skal legge grunnlaget for en sosialt bærekraftig og trygg teknologisk framtid i Europa.

Andre initiativ i denne sammenheng er AI Act, som skal sikre trygg bruk av kunstig intelligens, Digital Services Act, som nylig ble godkjent av EU-Parlamentet, og den kommende Data Act, hvis lovforslag er ventet i første kvartal 2022.

I april er det også ventet at et forslag til European Health Data Space (EHDS), som skal regulere og optimere bruken av helsedata i EØS, kommer på plass.

Fritt fram på nettet?
Det viser seg at et stort antall europeere ikke er klar over at de har digitale rettigheter. Ifølge Kommisjonen selv, oppgir 4 av 10 at de ikke er klar over at grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, privatliv og ikke-diskriminering også er rettigheter som gjelder online.

Et annet slående funn, er at kun 2 av 3, eller i underkant av 70%, oppgir at de benytter seg av e-tjenester fra offentlige myndigheter.

Effektivisering og digitalisering av offentlige tjenester er et tydelig mål i det som skal være Europas digitale tiår, og digitaliseringen gjennomsyrer både EU-programmene og andre politiske initiativ.

Samtidig som stadig flere tjenester emigrerer til det digitale rom, er det altså ikke alle brukerne som følger med. Dette kan skape demokratiske og samfunnsmessige utfordringer, og er noe Kommisjonen nå vil adressere gjennom sin nye erklæring.

Erklæringen kan du lese her. Mer informasjon om erklæringen og bakgrunnen, og en egen meddelelse, finner du her.

ShareAuthor

Helga Aunemo