26 November 2014

EUs ambassadør til Norge besøkte Stavanger

Ordførere & campbell29-30. oktober var EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, på sitt første offisielle besøk til Stavangerregionen. Ambassadøren besøkte blant annet Lyse Energi og Risavika Havn, deltok i 10-årsmarkeringen for UiS og fikk dessuten møte både Stavangerordfører og fylkesordfører. Campbell deltok videre i et miniseminar om energi der EUs klima- og energipakke ble diskutert og der blant annet Triangulum-prosjektet ble presentert.

Stavangerregionens Europakontor har stått for invitasjon og program til første dag av besøket. Statoil stod for programmet den andre dagen. Målet med invitasjonen var å gjøre ambassadør Campbell bedre kjent med Stavangerregionen og europapolitiske problemstillinger regionens aktører er opptatte av. Det var et særlig mål å etablere dialog omkring energispørsmål, på bakgrunn av EUs nylig vedtatte klima- og energipakke for 2030.

 Ambassadøren uttrykte stor tilfredshet med besøket, var åpen for nye besøk til regionen og inviterte alle aktører hun møtte til å holde kontakt med delegasjonen. Campbell var imponert over Triangulum-prosjektet og bidro til presseoppslag etter at hun holdt prosjektet frem som et eksempel på hvordan Norge og EU kan samarbeide. Videre nevnte ambassadøren blant annet muligheten for at EUs delegasjon til Norge kunne legge markeringen av Europadagen (9. mai) 2016 til Stavangerregionen. SrE vil holde kontakt med delegasjonen for å vurdere muligheter for samarbeid.

Programmet for besøket er tilgjengelig som vedlegg i denne artikkelen.

Besøk til Stavangerregionen av EUs ambassadør til Norge

Share