25 April 2019

EUs ambassadør til Norge besøkte Tysvær

Tysvær

Foto: Haugaland TV

EUs ambassadør til Norge, Thierry Bechet, besøkte Tysvær 9. april sammen med 14 ambassadører fra flere europeiske land. Studiebesøket var arrangert av Gassco og Olje- og energidepartementet, og innebar blant annet befaring av Mongstadanlegget.

Ambassadørene fikk presentert en rekke ulike prosjekt fra Haugalandet innenfor blant annet havvind. I tillegg holdt Maritime Clean Tech klyngen foredrag om prosjekter de arbeider med i den maritime industrien på Haugalandet, slik som det EU-støttede TrAM prosjektet hvor blant annet Rogaland fylkeskommune er partner.

I forbindelse med studiebesøket ble blant annet ordfører i Tysvær, Sigmund Lier intervjuet. Se video fra besøket ved Tysværtunet her.

Share