21 March 2013

EUs årskrönika

EU_-_Commission_building_gallery_display

EU -kommissionen ger varje år ut en rapport som beskriver EU:s verksamhet under det gågna året.

Rapporten innehåller bl.a information om EU institutionernas verksamhet under året. I rapporten finns även information om EUs roll på den utrikespolitiska arenan. De åtgärder som EU vidtagit mot den ekonomiska krisen samt information om hur unionen har handlat för att bidra till ekonomisk tillväxt redovisas också i rapporten.

Rapporten för år 2012 (samt tidigare år) finnas att läsa här

Share