29 September 2021

EUs fem “Missions” endelig lansert!

Stella Kyriakides, Mariya Gabriel, Virginijus Sinkevičius
Foto: Europakommisjonen.

Det har vært knyttet stor spenning til den offisielle lanseringen av de fem nye ‘Missions’ under Horisont Europa – nå er de endelig her!

Gjennom meddelelsen “European Missions” har Kommisjonen nå offisielt lansert sine fem samfunnsoppdrag. Hvordan disse skal realiseres, beskrives i egne implementeringsplaner.

Missions, eller samfunnsoppdrag på norsk, er en ny og innovativ måte å jobbe sammen på for å løse globale samfunnsutfordringer, der en skal skape løsninger raskere enn tidligere, med konkrete målbare oppdrag over en gitt tidsperiode.

Lanserer Mission Plattform
Som en del av pakken på “Missions” kommer Kommisjonen med flere konkrete tiltak som skal muliggjøre satsingen. Disse er blant annet:

 • Horisont Europa vil gi 359,3 millioner euro til startfasen av oppdraget i perioden 2021-2023, for å hjelpe til med å levere oppdraget.
 • Lansering av en ‘Mission Platform‘ for å gi teknisk, regulatorisk og økonomisk støtte til byer som jobber med oppdraget.
 • Byene vil utarbeide, signere og implementere ‘Climate City Contract‘, i fellesskap med innbyggerne og lokale interessenter.
 • Lansere en portefølje av forsknings- og innovasjonsprosjekter, og sette opp et globalt kunnskapsutvekslingssenter.
 • Et nettverk av nasjonale, lokale og regionale myndigheter vil støtte byers overgang til klimanøytralitet.

Engasjere innbyggerne
Med forankring i Horisont Europa vil oppdragsimplementeringen gå langt ut over forskning- og innovasjon for å utvikle nye løsninger. Merverdien av oppdragene er å fungere som en portefølje av tiltak som involverer forskjellige instrumenter, forretningsmodeller og offentlige og private investeringer på EU-plan, samt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Samfunnsoppdragene kobles direkte til innbyggerne og skal engasjere dem i design, implementering og overvåking. EU sikter på at medlemsstater, regioner og et bredt spekter av offentlige og private interessenter vil engasjere seg for å sikre varige resultater for alle EU-borgere.

Stavanger sikter mot klimanøytralitet

Ordfører Kari Nessa Nordtun under årets utgave av Nordic Edge Expo i Stavanger. Foto: Nordic Edge


Et av samfunnsdragene tar sikte på at det i 2030 skal være 100 klimanøytrale og smarte byer i Europa. Oppdraget ser også videre, med det andre sentrale målet om å sikre at disse byene skal fungere som eksperiment- og innovasjonshubber for å sette alle europeiske byer i stand til å bli klimanøytrale innen 2050.

Kommunestyret i Stavanger vedtok i mars 2020, med bredt og tverrpolitisk flertall, at kommunen skal søke om å bli en av EUs 100 klimanøytrale byer.

For de 100 byene betyr dette muligheter i å tilby renere luft, tryggere transport og mindre trengsel til innbyggerne, samt at byene blir ledende innen klima og digital innovasjon, noe som gjør Europa attraktivt for investeringer fra innovative selskaper.

Hvorfor samfunnsoppdrag?
Kommisjonen har definert følgende samfunnsoppdrag, som skal finne svar på noen av de største utfordringene vi står overfor i dag – bekjempe kreft, klimatilpasning, beskytte hav og vann, leve i grønnere byer og sikre sunn jord og mat:

 • Tilpasning til klimaendringer: Støtte minst 150 europeiske regioner og lokalsamfunn for å bli motstandsdyktige til klimaendringer innen 2030
 • Kreft: Arbeidet med EUs Beating Cancer Plan for å forbedre livet til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 gjennom forebygging, kur og løsninger for å leve lenger og bedre
 • Gjenopprette våre hav og vann innen 2030
 • 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030
 • A Soil Deal for Europe: Støtte satsingen på 100 levende laboratorier og fyrtårn for å lede overgangen til sunn jord innen 2030.

Veien videre
I dag gikk oppdragene inn i implementeringsfasen, som finner grunnlag i det første Horisont Europa-arbeidsprogrammet for 2021-2022, publisert 16. juni. Arbeidsprogrammet inkluderer et sett med handlinger som legger grunnlaget for implementeringen. Dokumentet vil bli oppdatert med en fullstendig forsknings- og innovasjonsagenda innen utgangen av 2021.

 • Finn implementeringsplanene her.
 • Les mer om Missions her.

Share