24 January 2020

EUs ferskeste medlemsland tar over formannskapet i Rådet

formannskap kroatia

Foto: Europaparlamentet

Den 1. januar 2020 tok Kroatia over formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. De fire prioriteringene for det neste halvåret blir et Europa som utvikles, forbinder, beskytter og har innflytelse.  

Under mottoet “Et sterkt Europa i en verden av utfordringer” ønsker Kroatia å komme med konkrete svar på EU innbyggernes bekymringer. Mye av tiden til formannskapet vil bli brukt til å komme videre med forhandlingene om EUs langtidsbudsjett (Multi-annual Financial Framework, MFF) fra 2021 til 2027.

Brexit vil også være en av hovedoppgavene, og den kroatiske statsministeren Andrej Plenkovic ønsker å legge til rette for at Storbritannia forlater EU under ordnede omstendigheter.

Et annet hovedmål for formmanskapet er å komme videre med forhandlinger om EU-utvidelse for kandidatlandene Albania, Nord-Makedonia, Montenegro og Serbia, og de potensielle kandidatene Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Utfallet av EU Vest-Balkan toppmøte i Zagreb i mai vil være svært viktig i denne prosessen. Så langt har problemet vært sterk fransk motstand mot å offisielt starte diskusjoner om utvidelse.

Kroatia ønsker også å bli en del av Eurosonen og Schengen. Nylig avgåtte kommisjonspresident Jean Clade Juncker har tidligere bekreftet at Kroatia oppfyller alle kravene for å bli med i den pass-frie sonen.

Kroatia tok over formannskapet fra Finland og skal lede formannskapet i EU-rådet frem til Tyskland tar over den 1. juli 2020. Les mer om det finske formannskapet her.

Les mer om Kroatias prioriteter her og her.

Share