30 January 2014

EUs finansierings- muligheter – smarte byer & energi- effektivisering

121018_SmartCities

Det arrangeres prosjektverksted på UiS om smarte byer og energieffektivisering innenfor Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram 7. februar.

NTNU og SINTEF i samarbeid med Norsk forskningsråd, inviterer til prosjektverksted om Horisont 2020 med vekt på utlysningene knyttet til Smart Cities & Communities og til energieffektivisering i bygg.  UiS er vertskap for arrangementet der både Stavanger kommune og Stavangerregionens Europakontor bidrar i programmet.

Hensikten med arrangementet er å presentere og diskutere aktuelle utlysninger under Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Nytt i Horisont 2020 er det økte fokuset på samfunnsutfordringer og samarbeid mellom offentlige aktører, FoU-sektoren og næringslivet. Arrangementet er dermed aktuelt for alle tre sektorer.

Arrangementet finner sted på UiS den 7. februar kl. 10.00-15.00.
Skulle du eller dine kolleger ikke ha anledning til å delta 7. februar, arrangeres en lignende workshop i Oslo 14. februar.

Program og påmelding finner du her

Share