24 May 2013

EUs fornybarkonferanse 2013

windTurbine_Web1

Årets Renewable Energy Week finner sted i Brussel 24-28. juni.

EU arrangerer hvert år en konferanse for bærekraftig fornybar energi (EUSEW). Årets konferanse finner sted mellom 24. – 28. juni i Brussel, hvor formålet er å vise frem aktiviteter dedikert til energieffektivisering og fornybare energiløsninger. Les mer om konferansen her.

EU Sustainable Energy Week 2013 (EUSEW)går av stabelen 24-28. juni Brussel. Det er Europakommisjonen som står for  arrangementet som har funnet sted årlig siden 2006. Innenfor rammen av EUSEW vises det frem prosjekter og initiativ som bidrar til energieffektivitet og fornybare energiløsninger. Hensikten med konferansen er å spre gode eksempler, inspirere nye ideer og bygge nettverk som bidrar til at EU når sine klima- og energimål.

Man kan delta i events eller selv arrangere en event. Eksempelvis deltar UIS og fylkeskommunen i et nettverksarrangement gjennom ENSEA, et EU-prosjekt de deltar i. For å få oversikt over forskjellige arrangement, med mer, må man opprette en konto på hjemmesidene til EUSEW

Share