19 December 2012

EUs innovasjons- partnerskap for aktiv og sunn aldring – ny utlysning, frist 28. februar

active-and-healthy-ageing

EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring har vist seg umåtelig populær blant europeiske aktører og Europakommisjonen åpner nå for at flere kan søke om å få delta. Fristen er 28. februar.

EUs innovasjonspartnerskap er tidligere omtalt i en artikkel. Som det pekes på der, gikk den første formelle fristen for å delta ut for en tid tilbake, men på grunn av stor interesse, blir det nå en ny utlysning med søknadsfrist 28. februar. Interesserte må relatere sin eventuelle søknad til de allerede utviklede handlingsplanene. Les mer om den nye utlysningen og handlingsplanene her.

Share