14 March 2016

EUs innovasjonspartnerskap for helse åpner for nye medlemmer

EIP AHA2EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) har nylig åpnet for opptak av nye medlemmer. EIP AHA ble opprettet i 2011, og partnerskapet arbeider for bærekraftige og innovative helseløsninger som muliggjør at eldre kan leve sunne og selvstendige liv, samtidig som man sikrer bærekraften i Europas velferdsstater og skaper vekst og arbeidsplasser. Det overordnede målet er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. EIP AHA inviterer interesserte aktører til å melde seg inn ved å levere såkalte «committments» – en erklæring om at man vil bidra til å nå partnerskapets målsetninger.

Hvorfor bli medlem av EIP AHA?
EIP AHA er åpent for både offentlige myndigheter, næringsliv, FoU-sektoren og andre aktører som arbeider med helse- og aldringstematikk. Partnerskapet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale og private finansieringsverktøy. EIP AHA fungere som nettverks- og læringsplattform for aktører med ekspertise innen helse- og aldringsfeltet. Gjennom deltakelse i partnerskapets arbeidsgrupper bidrar medlemmene med kunnskap og eksempler på beste praksis, man kommer i kontakt med aktører som arbeider med sammenfallende problemstillinger, og man får tilgang til internasjonal ekspertise. Medlemskap er også nyttig med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.

Hvordan bli medlem av EIP AHA?
Det forventes at medlemmene bidrar positivt i EIP AHAs arbeidsgrupper og aktiviteter. Medlemskap er kostnadsfritt, og man kan melde seg inn i en eller flere av partnerskapets arbeidsgrupper ved å levere såkalte “committments”. Dette er en erklæring om at man gjennom egne prosjekter og initiativer bidrat til å nå arbeidsgruppenes målsetninger, og/eller EIP AHAs overordnede mål. Greater Stavanger leverte inn committments i arbeidsgruppene B3 (Integrert omsorg) og C2 (Selvstendige liv) i 2013.

Partnerskapet består av i alt seks tematiske arbeidsgrupper. Mer informasjon om disse er tilgjengelig i lenkene nedenfor:

A1 Medisinsikkerhet (Prescription and adherence) – vekt på selvstendighet (empowerment) og utvikling av metodologi.
A2 Forebygging av fall – bred tilnærming til forebygging av fall som er en av hovedårsakene til skade og dødsfall blant eldre.
A3 Forebygging av skrøpelighet (Prevention of frailty and decline) – fokus på ernæring og underernæring som har stor innvirkning på skrøpelighet.
B3 Integrert omsorg (integrated care) – forhindre innleggelser av eldre gjennom forebygging, en svært populær arbeidsgruppe, ikke minst blant offentlige myndigheter.
C2 Selvstendige liv (independent living) – fokus på velferdsteknologiske løsninger og IKT som bidrar til at flere kan leve hjemme.
D4 Age-friendly environments – horisontale innsatser, kampanjer og bevisstgjøring, nettverk som EUROCITIES og AGE deltar i.

Man kan melde seg inn ved å opprette profil og levere committment gjennom elektronisk skjema på denne sidenFristen for å levere inn committments er 15. april.

Mer informasjon om EIP AHA og søknadsprosessen er tilgjengelig her og  på denne siden.

 

Share