19 October 2016

EUs innovasjonspartnerskap for helse – Årskonferansen 2016

Foto: Europakommisjonen.

Foto: Europakommisjonen.

6.-7. desember avholder EUs Innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) sitt årsmøte i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Hovedtema for årets konferanse er hvordan IKT-innovasjon og EUs digitale indre marked kan transformere Europas helsevesen, og dermed gjøre eldrebølgen og demografisk overgang til en mulighet for europeisk næringsliv.

Struktur:
Årskonferansen går over 4 dager, hvor 6.-7. desember er åpen for deltakelse for aktører fra offentlig sektor, næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og sivilsamfunn. 6. desember er satt av til politiske og strategiske diskusjoner, med fokus på hvordan digital innovasjon kan transformere Europas helsevesen og på den måten skape vekst og arbeidsplasser i sølvøkonomien.

7. desember vil man ønske velkommen de over 850 nye organisasjonene som har levert såkalte commitments innen EIP AHA, og  markere Europas over 80 nye Reference Sites/helseøkosystemer, deriblant Stavangerregionen. Dagen vil ellers fokusere på hvordan EIP AHA kan videreutvikles for å forbedre oppskalering av digitale innovasjonsløsninger, og veien videre for partnerskapets arbeidsgrupper for perioden 2016-2018.

Påmelding:
Man kan melde seg på Årskonferansen via denne siden. Grunnet forventet stor pågang anbefales det å melde seg på så snart som mulig – påmeldingsvinduet vil være åpent til makskapasiteten er nådd. Det er satt et tak på 2 deltakere per organisasjon. Konferanseprogrammet finner du her.

Bakgrunn
Målet med EUs Innovasjonspartnerskap for Aktiv og Sunn Aldring (EIP AHA), er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men satser på å bringe sammen eksisterende europeiske, nasjonale og private finansieringsverktøy. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.

Innovasjonspartnerskapet består av følgende arbeidsgrupper:

A1 Medisinsikkerhet (Prescription and adherence) – vekt på selvstendighet (empowerment) og utvikling av metodologi.
A2 Forebygging av fall – bred tilnærming til forebygging av fall som er en av hovedårsakene til skade og dødsfall blant eldre.
A3 Forebygging av skrøpelighet (Prevention of frailty and decline) – fokus på ernæring og underernæring som har stor innvirkning på skrøpelighet.
B3 Integrert omsorg (integrated care) – forhindre innleggelser av eldre gjennom forebygging, en svært populær arbeidsgruppe, ikke minst blant offentlige myndigheter.
C2 Selvstendige liv (independent living) – fokus på velferdsteknologiske løsninger og IKT som bidrar til at flere kan leve hjemme.
D4 Age-friendly environments – horisontale innsatser, kampanjer og bevisstgjøring, nettverk som EUROCITIES og AGE deltar i.

Share