10 August 2017

EUs innovasjonspartnerskap for smartby avholder årsmøte i Brussel

12. oktober avholder EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og bygder (EIP SCC) sitt årsmøte i Brussel. Hovedtema for årets arrangement er hvordan man kan stimulere til felles investeringer i det voksende smartbymarkedet, til oppskalering av digitale løsninger i alle sektorer, samt forbedring av EIP SCCs markedsplass som et møtested for byer og tettsteder, industri og investorer . Arrangementet retter seg mot både offentlige myndigheter, akademia, næringsliv og brukerorganisasjoner.

Påmeldingsvinduet har åpnet, og man kan registrere seg her. Konferanseprogrammet finner du her. Det er satt et tak på to personer per organisasjon for å sikre best mulig tverrsektoriell representasjon under årsmøtet. Deltakelse på selve arrangementet er gratis.

Share