22 June 2018

EUs junioreksperter på energi besøkte Stavanger og Egersund

 

IMG_6057

Junioreksperter fra Europakommisjonen i Egersund vindpark. Foto: Stavangerregionens Europakontor

13.-15. juni besøkte ni junioreksperter fra EU kommisjonens DG Energy Stavangerregionen for å lære mer om regionens energiprofil. Sentrale tema for årets besøk var smartby, mobilitet og fornybar.

Første dag av besøket startet på rådhuset i Stavanger, hvor juniorekspertene ble ønsket velkommen av Høyres gruppeleder, John Petter Hernes. Representanter for Stavanger kommune presenterte blant annet smartby-veikartet og  EU-prosjektet Triangulum som gav Stavanger status som fyrtårnsby. Deretter fulgte innlegg fra representanter fra Nordic Edge Expo, Lyse AS, Rogaland fylkeskommune, Olje og energidepartementet og Equinor.

file-8

Junioreksperter fra Europakommisjonen i diskusjon med Ragnar Semundseth fra Olje- og energidepartementet. Foto: Stavangerregionens Europakontor

Dag to av besøket gikk til Egersund, hvor traineene ble orientert om aktivitetene i Egersund næring og havn og om hvilke utfordringer lokale energiselskap som Dale energi, står ovenfor. Frank Emil Moen, direktør i Energy Innovation AS orienterte om arbedet med utdanning av energioperatører, og gruppen fra Eurpoakommisjonen fikk omvisning i Egersund vindpark og i Statnetts senter i Egersund.

IMG_6024

Juniorekspertene på omvisning hos Statnetts hovedsentral i Egersund. Foto: Stavangerregionens Europakontor

Det var en engasjert og dyktig ekspertgruppe som besøkte Stavangerregionen noe som førte til interessante og gode diskusjoner under de ulike besøkene.

Programmet for årets studiebesøk kan du finne her, og hvis du ønsker å lese om tidligere besøk kan du gjøre det her og her.

Bakgrunn
Stavangerregionens Europakontor inviterer årlig EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et todagers studiebesøk til Stavangerregionen, i samarbeid med kontorets partnere. Hensikten med delegasjonsreisene er å profilere Stavangerregionen som europeisk energiaktør, og som en internasjonal arbeidsregion. De unge energiekspertene har dessuten et unikt innblikk i hva som skjer på energifeltet på Europanivå, som er nyttig for regionens aktører.

Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider tett med EU i en rekke energipolitiske spørsmål.  Å bringe juniorekspertene til Stavangerregionen bidrar blant annet til å styrke forholdet mellom EU og energiaktørene hjemme, samtidig som det belyser regionens arbeid i møte med fremtidens klima- og energiutfordringer. Stavangerregionen har et klart ønske om å stå frem som en ledende europeisk energiregion, og mange ser stor verdi i delegasjonsbesøkene.

Share