18 October 2020

EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Europakommisjonen publiserte 14. oktober 2020 EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, for å fremme et giftfritt miljø. Målet er et nullutslipps EU, og er en del av European Green Deal.

Foto: Europakommisjonen

Flere nye strategier
Skal EU makte å oppnå et karbonnøytralt Europa innen 2050, vil det forutsette mange omfattende strukturelle endringer for samfunnet, både av produksjonsmønstre og forbrukervaner.

EUs kjemikalie strategi for bærekraftig utvikling mot et giftfritt miljø
Kjemikalier er et fokus i EU fordi kjemikalier skader miljøet og menneskenes helse, forstyrrer økosystemer og svekker menneskers motstandskraft. Derfor tar strategien sikte på å beskytte mennesker og helse fra farlige kjemikalier, øke kunnskapen, og sikre Europa bærekraftige kjemikalier. Denne strategien er første skritt mot ambisjonen om null forurensing for et giftfritt miljø i European Green Deal, og muliggjøre en omstilling til bruken av kjemikalier som er trygge og bærekraftige.

Nøkkelpunker i kjemikaliestrategien

  • Forbud mot de mest skadelige kjemikaliene i forbrukerproodukter
  • Redegjøre for “cocktaileffekten” av kjemikalier når risikoen vurderes
  • Fase ut per – og polyfluoralkyl-stoffer (PFAS) i EU, med mindre de er vurdert viktige
  • Øke investeringen og den innovative kapasiteten for produksjon og bruk av kjemikalier som er trygge og bærekraftige gjennom hele livssyklussen
  • Fremme EUs motstandskraft når det gjelder forsyning og bærekraft av kritiske kjemikalier
  • Etablere en enklere “ett stoff – en vurdering” prosess for risiko og fasevurdering av kjemikalier
  • Spille en ledende rolle globalt ved å kjempe for og fremme høyere standarder, og ikke eksportere kjemikalier som er forbudt i EU.

Videre i 2020 skal Kommisjonen publisere flere strategier, som en strategi for offshore fornybar energi, og en strategi for bærekraftig og smart mobilitet. Stavangerregionens Europakontor følger fortløpende med på utviklingene i de nye strategiene. Det blir nok en spennende vinter i EU!

  • Les Kommisjonens pressemelding og strategien her.

Share