29 April 2013

EUs klimakvotesystem under press

kMnJR7xJNwVSmXDhkEtD9Qtg4q3plhUbng4yVwqLf5LA

EUs klimakvotesystem står i fare etter manglende støtte fra både Europaparlamentet og EU-landene om å holde tilbake kvoter.

Europaparlamentet stemte nylig ned Europakommisjonens forslag om å holde tilbake kvoter for å få opp karbonprisen. Kommisjonens forslag om å holde igjen 900 millioner utslippstillatelser fra 2013-2015 til 2019-2020, var et forsøk på å få opp prisen på karbon, som for tiden er så lav at den står i fare for å undergrave hele kvotesystemet.

Forslaget, som bestod i å legge til en ny setning i ETS-direktivet (Emissions Trading System) som gir Kommisjonen myndighet til å holde igjen kvoter, ble forkastet med kun 19 stemmer.  I kjølvannet av dette, droppet illustrerende nok, karbonprisen til et nytt lavmål.

Flertallet i parlamentet satte derfor sin lit til at klima- og energiministrene kunne blir enige om et felles politisk signal som støtter opp om ETS, da de møttes forrige uke (22-24. april). Skuffelsen var stor da dette ikke skjedde. Blant annet Tyskland har ikke klart å ta et klart standpunkt i saken. Et flertall av medlemslandene støtter Kommisjonens forslag, men uten å vite hvor Tyskland står i saken, kunne ikke ministrene si noe entydig om hvordan saken ville bli tatt imot i Ministerrådet.

Kvotehandelsmarkedet omfatter 30 land; EUs 27 medlemsstater, pluss EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er tilknyttet kvotemarkedet gjennom EØS-avtalen. Norge ga sin støtte til forslaget gjennom et brev til klimakommissær Connie Hedegaard allerede i fjor høst.

Debatten vil fortsette i medlemslandene, og saken vil også stå på dagsorden når klima- og energiministrene møtes igjen i juni. Dog tyder lite på at man får noen avklaring før etter det tyske valget.

Les mer om ETS her

Les EU-delegasjonens omtale her

Les European Voice sin omtale her

Share