20 May 2013

EUs ledere diskuterte energi og skatt

978x

Skifergass og skatteunndragelser var blant temaene for EUs toppmøte 22. mai.

I tillegg til energipolitiske tema som gjennomføringen av EUs indre energimarked, investeringer i moderne infrastruktur og energipriser, diskuterte EUs ledere også skifergass. Energispørsmål var satt på dagsordenen ut fra den betydning energi har for Europas industri og økonomi. Lave energipriser i USA på grunn av skifergassutvinning bidrar blant annet til å utfordre EUs konkurransekraft .

Utvinning av skifergass er omstridt, ikke minst i EU der land som Frankrike og Tyskland foreløpig har lagt ned forbud mot utvinning. Så langt har derfor Kommisjonen forholdt seg nøytral i spørsmålet om utvinning av skifergass.  Men i et brev fra kommisjonspresident Barroso til EUs statsledere før møtet, ble antydet muligheten for at EU trenger en mer samkjørt tilnærming til det som kalles «ukonvensjonelt drivstoff», deriblant skifergass. Bakgrunnen for dette er behovet for å styrke Europas globale konkurransedyktighet, og ønsket om å bevare grunnlaget for en bred industristruktur i Europa.

Bakgrunnen for at skatt sto på toppmøtets dagsorden, er Østerrike og Luxembourgs motstand mot å revidere direktivet for skatt på sparing, hvilket ville gjøre slutt på årtier med hemmelighold i landenes banksektorer. Målet var at EUs ledere på møtet ville bli enige om at direktivet skal utvides til å inkludere automatisk utveksling av informasjon om inntekt, slik som utbytte og salgsgevinster.

Share