4 May 2018

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa

fab-lab-app

Europakommisjonen har lagt frem forslag til nytt forsknings- og innovasjonsprogram etter Horisont 2020. EUs niende rammeprogram Horisont Europa har et foreslått budsjett på 97.9 milliarder euro kommende 7-årsperiode og er verdens største noensinne. 

Horisont Europa erstatter det nåværende Horisont 2020-programmet, der nesten 80 milliarder euro bevilges til forskning og innovasjon i perioden 2014-2020. Norske aktører kan delta på lik linje med aktører i EU-land også i det nye programmet.

I arbeidet med å utforme Horisont Europa har Europakommisjonen hatt en rekke åpne høringer og rapporter som midtveisevalueringen Lab-Fab-App. Det nye rammeprogrammet vil i stor grad ha samme innretning som Horisont 2020, med fokus på samfunnsutfordringer som klima og aldring, i tillegg til sykdomsbekjempelse og økt konkurransekraft.

Nytt i Horisont Europa er en såkalt oppdragsbasert tilnærming til prosjekter med såkalte “missions” og man ønsker enda tydeligere mål og indikatorer for alle forsknings- og innovasjonsprosjekter som støttes av EU.

Detaljene i forslaget til Horisont Europa tar utgangspunkt i EUs nye langtidsbudsjett. Budsjettet kan leses i sin helhet her.

Share