5 October 2017

EUs nye fyrtårnsbyer presentert under Nordic Edge

De nye fyrtårnsbyene i prosjektene RUGGEDISED og MySMARTLife ble presentert under fyrtårnsbysesjonen arrangert av Stavangerregionens Europakontor (SrE) og Greater Stavanger på Nordic Edge 27. september. Fra venstre: Andreea Strachinescu, DG Energi, Christoph Lindemann fra Hamburg, Mikko Martikka fra Helsinki, Benoit Cuvelier fra Nantes samt Damian Wagner fra Fraunhofer. Foto: Kristin Hetland, Stavangerregionens Europakontor.

27.oktober arrangerte Stavangerregionens Europakontor (SrE) og Greater Stavanger seminar om EUs nye fyrtårnsbyer , under Nordic Edge Expo 2017 i Stavanger. Seminaret hadde omkring 80 deltakere, og ble ledet av Heidi Kristina Jakobsen, direktør ved SrE.

EUs fyrtårnsbyer
Byene får sin status etter å ha fått tildelt midler under den prestisjetunge fyrtårnsby-utlysningen i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 der de så piloterer nye løsninger innen energi, mobilitet og IKT. At Stavanger fikk denne statusen i 2013 gjennom Triangulum-prosjektet bidro til oppstarten av Nordic Edge Expo.  Stavanger er foreløpig eneste norske by som innehar denne statusen.

Seminaret ble innledet med en presentasjon av EUs smartbypolitikk og virkemidler etterfulgt av presentasjoner fra alle de seks byene som inngår i de to nye fyrtårnsprosjektene RUGGEDISED og MySmartLife. Det vanket også gode råd på veien fra den en av de første fyrtårnsbyene (Stavanger), og prosjektekoordinator Franhofer.

RUGGEDISED prosjektet deltar Rotterdam (Nederland), Umeå (Sverige) og Glasgow (Skottland), i tillegg til de såkalte «følgebyene» som skal implementere de beste løsningene fra prosjektet: Brno (Tsjekkia), Gdansk (Polen) og Palma de Mallorca (Spania). Umeå ser blant annet på muligheter for bilfrie nabolag, mens Glasgow jobber med en smart-gate som vil kunne innhente informasjon om trafikken og gi et datagrunnlag for bedre trafikkflyt.

MySMARTLife prosjektet samarbeider fyrtårnsbyene Hamburg (Tyskland), Helsinki (Finland) og Nantes (Frankrike) med følgebyene Varna (Bulgaria), Bydgoszcz (Polen) og Rijeka (Kroatia). I Helsinki fases kullkraft ut til fordel for vannkraft, mens i Hamburg skal det settes inn elektriske busser, biler og sykler som innbyggerne kan benytte.

Begge prosjektene er nå i implementeringsfasen, hvor løsningene blir testet ut og evalueres fortløpende. Lærdommen fyrtårnsbyene gjør seg vil være viktig i fremtidens byutvikling.

 

Share