10 May 2019

Forpliktet seg til å søke felles løsninger

sibiupic

Foto: Europakommisjonen

På Europadagen, 9. mai, holdt Det europeiske råd (stats- og regjeringsledere fra medlemslandene) sitt siste toppmøte før Europavalget 23.-26. mai. Møtet var avholdt for å vise europeisk samhold.

Etter møtet framholdt stats- og regjeringslederne at felles europeiske løsninger er den eneste måten å forsvare og gi Europa velstand. EUs ledere forpliktet seg til:

— Forsvare Europa og dets interesser.

— Stå samlet og gi solidaritet mellom medlemslandene når det er nødvendig.

— Alltid søke felles løsninger.

— Forsvar Europas levemåte, demokrati og rettssikkerhet.

— Jobbe for å skape en Union som lever hva innbyggerne trenger.

— Skape rettferdighet mellom landene, jobbe for en sosial union som minsker forskjellene mellom innbyggerne.

— Gi Unionen den nødvendige juridiske kompetanse til å nå sine ambisjoner.

— Skape en Union som gir de unge økte muligheter.

— Forsvare EUs innbyggere internasjonalt.

— Bidra til å gjøre Europa til en global leder.

Les hele deklarasjonen fra Sibiu toppmøtet her.

Share