20 June 2016

EUs Urbane Agenda vedtatt

30. mai ble retningslinjene for EUs Urbane Agenda vedtatt under et ministerrådsmøte i Amsterdam. Avtalen omtales som Amsterdam-pakten, og gjennom agendaen inviteres europeiske byer til å spille en større rolle i å løse utfordringer i urbane områder. 70% av EUs befolkning bor i dag i urbane strøk, og man anslår at andelen vil nå 80% innen 2050. Bærekraftig utvikling, grønn og økonomisk vekst samt global konkurransedyktighet, er derfor blant hovedprioriteringene i EUs urbane agenda.

En sentral komponent i utviklingen av EUs Urbane Agenda er etableringen av 12 partnerskap som skal adressere og forsøke å utarbeide løsninger for et tilsvarende antall utfordringer. Disse 12 utfordringene er:

 • inkludering av flyktninger og migranter
 • luftkvalitet
 • urban fattigdom
 • boliger
 • den sirkulære økonomien
 • jobber og ferdigheter på lokalt nivå
 • klimatilpassing
 • overgang til grønnere energi
 • bærekraftig bruk av land og natur-baserte løsninger
 • urban mobilitet
 • digital overgang
 • fokus på innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser

Du kan lese mer om EUs Urbane Agenda her.

 

 

Share