2 December 2015

EUs veikart mot en sirkulær økonomi

ws_circular_economy_square_web

2. desember presenterte Europakommisjonen en pakke med virkemidler for å skape en europeisk sirkulær økonomi. Målet er bedre utnyttelse av råmaterialer, knappe ressurser og ferdigstilte produkter, samt mer resirkulering og gjenbruk. Samlet sett skal dette stimulere til bærekraftig økonomisk vekst og nye jobbmuligheter i EU.

Blant nøkkelforslagene som ble presentert er:

  • Tiltak for å redusere matavfall, inkludert felles målemetodikk, forbedret datomerking, og å møte det globale bærekraftige utviklingsmålet om halvering av matavfall innen 2030.
  • Utvikle og innføre kvalitetsstandarder som vil øke tilliten til aktører i det indre marked
  • Promotere reparasjoner av produkter, holdbarhet og resirkulering, i tillegg til energieffektivitet
  • Revidert forskrift om gjødsel
  • En egen strategi for plastavfall, som også tar i betraktning grad av gjenvinnbarhet, om det er biologisk nedbrytbart, og innhold av farlige stoffer. Vesentlig redusering av maritimt avfall er også et mål.
  • Gjennomføre tiltak som omfatter gjenbruk av vann, inkludert et forslag om minimumskrav til gjenbruk av avløpsvann.
  • Finansiering på 650 millioner euro under Horisont 2020, samt 5,5 milliarder euro under strukturfondene

Europakommisjonen presenterte også en mer detaljert handlingsplan, og en plan for et system som skal kunne overvåke det videre arbeidet mot en europeiske sirkulær økonomi. Ved å forandre den nåværende «bruk og kast» -mentaliteten håper man at pakken også vil fungere som et bidrag til EUs mål knyttet til klimaendringer, miljøutfordringer og arbeidsplasser.

Les mer om pakken her. EU-delegasjonens omtale av pakken finner du på denne siden.

 

Share